Angličtina pre deti Helen Doron English


HELEN DORON ENGLISH prináša výuku angličtiny formou, ktorá je z pohľadu vášho dieťaťa hravá a zábavná a poskytuje deťom v živote i škole obrovský náskok. Vaše dieťa si pomocou našej hravej učebnej metódy dokáže osvojiť až 2500 anglických slovíčok ešte pred nástupom do školy! Najdôležitejšie však je, že stratí zábrany komunikovať v cudzom jazyku a zároveň veľmi skoro získa sebadôveru a motiváciu učiť sa nové veci.

Vaše dieťa si angličtinu zamiluje!

Naša ponuka kurzov je zostavená tak, že zohľadňuje jednotlivé vývojové fázy dieťaťa a v každom veku ponúka pre neho „to pravé“ – čiže podnety, ktoré pre osvojenie si jazyka aktuálne potrebuje, ale bez stresu a zbytočnej záťaže neprimeranej jeho veku. Deti sa učia v malých skupinkách, v ktorých je najviac 8 detí. Lektorka sa tak môže každému primerane a sústredene venovať a detičky sa zároveň medzi sebou rýchlo spoznajú a skamarátia.

Otvorte svojmu dieťaťu bránu do sveta!

Základné princípy výučby:

  • Lepšie výsledky v škole – až 2500 slovíčok ešte pred nástupom do školy!
  • Lepšie šance do budúcnosti – kvalitná angličtina otvára vášmu dieťaťu šance uplatniť sa neskôr profesionálne kdekoľvek na svete.
  • Vaše dieťa si angličtinu zamiluje – naši kvalifikovaní lektori nezabúdajú na priateľský a trpezlivý prístup a práca s najmenšími „študentmi“ ich úprimne teší a motivuje.
  • Žiadny stres a zaťažovanie detí – deti sa učia v malých skupinkách, v ktorých je najviac 8 detí. Lektorka sa tak môže každému primerane a sústredene venovať a detičky sa zároveň medzi sebou rýchlo spoznajú a skamarátia.
  • Radostné učenie hrou namiesto drahého a nudného doučovania – skorá podpora jazykových zručností vášho dieťaťa prostredníctvom kurzov HELEN DORON zabezpečí, že osvojovanie si nových slovíčok a gramatických javov bude pre vaše dieťa radostným zážitkom a nie utrpením!
  • Angličtina od malička – čím skôr, tým lepšie – šanca načúvať angličtine už od útleho veku vytvára základ pre neskoršie ľahké ovládnutie tohto jazyka.
  • Otvorte svojmu dieťaťu bránu do sveta – doprajte svojmu dieťaťu v podobe našich kurzov hodnotný dar na celý život, ktorý mu nikto nikdy nevezme a za ktorý sa vám raz iste úprimne poďakuje!

Kurzy angličtiny HELEN DORON nie sú určené len pre malé deti, s výukou sa dá pokračovať až do 18-tich rokov a prípadne ukončiť kurz Cambridgeskými skúškami.

Navštívte našu ukážkovú hodinu ZDARMA
a zistite, koľko radosti a zábavy môže angličtina priniesť vášmu dieťaťu v každej fáze jeho veku!

Na čísle 0907 224 458 (Mgr. Katarína Hagovská) vám radi poskytneme viac informácií.