Letný detský tábor


Dovoľte svojim deťom zažiť neopakovateľné letné dobrodružstvá v Detskom centre v dennom letnom tábore.
Detské centrum Rožňava pre vaše detičky organizuje v čase letných prázdnin dva turnusy LETNÉHO DETSKÉHO TÁBORA s intenzívnym kurzom plávania.

Súčasťou tábora je 2 x denne plávanie, rôzne športové aktivity, tvorivé dielne, vychádzky a pobyt vonku a strava na celý deň.
Tábor je určený pre deti od 4 do 10 rokov.
Deti do tábora prichádzajú od 7:30 do 8:00 a prísť si pre ne môžete od 15:30 do 16:30.
Neváhajte a prihláste svoje dieťa do tábora s Čľupkom čím skôr.

Termíny:

24. – 28. 7. 2017
21. – 25. 8. 2017

Cena:

110.- €*
* Pri prihlásení do 31. 5. 2017 je cena 90,- €.
V prípade súrodencov je cena za dvoch spolu 150,- €.

Prihlasovanie:

0911 735 795

Čo všetko si do tábora priniesť

Plavky (v prípade možnosti 2 ks), župan (pončo), vhodnú obuv k bazénu, sprchový gél, resp. šampón, kúpaciu čiapku, plavecké okuliare, kópiu kartičky poistenca, športové oblečenie pre aktivity v telocvični, vhodné oblečenie pre aktivity v prírode, opaľovací krém.

Časový harmonogram tábora

Pondelok – piatok

7.45 – 8.00 hod.
príchod detí do centra
8.00 hod.
raňajky
9.00 – 9.45 hod.
plávanie 1. skupina (desiata – ovocie o 10.15 hod.)
9.45 – 10.30 hod.
plávanie 2. skupina (desiata – ovocie o 9.30 hod.)
Aktivita
11.30 hod.
obed, poobedňajší relax – pozeranie alebo čítanie rozprávky, prípadne divadielko (deti oddychujú, ležia…)
12.45 – 13.30 hod.
plávanie 1. skupina
13.30 – 14.15 hod.
plávanie 2. skupina
14.45 hod.
olovrant
 
Aktivita

Rozpis aktivít

Pondelok
Doobeda: Spoločenské hry – prvý deň v tábore sa bude niesť v duchu spoločenských hier, kde sa navzájom predstavíme a spoznáme (pexeso, človeče…) + krátka vychádzka po okolí
Poobede: maľujeme maskota Čľupka (každá skupinka si vymyslí a vymaľuje vlastného maskota skupiny)
Utorok
Doobeda: Športový deň, Čľupkova olympiáda plná veselých disciplín a zábavné hry. (bedminton, futbal, hádzanie loptičiek, prenášanie pinpongových loptičiek, skoky…) – spojené s pobytom vonku
Poobede: do sýtosti sa vybláznime na ihrisku v detskom centre
Streda
Doobeda: Prednáška prvej pomoci – pomôž kamarátovi
Poobede: v tvorivých dielňach vyrobíme Čľupkove náramky priateľstva
Štvrtok
Doobeda: Tvorivé dielničky – maľujeme a vytvárame podmorský svet s Čľupkom z rôznych materiálov – koláž
Poobede: maľovanie na tvár, dorábanie veľkej koláže na stenu
Piatok
Doobeda: Deň Čľupkovho pokladu: hľadáme indície, ktoré nás zavedú k Čľupkovmu pokladu (truhlica s prekvapením)
Poobede: Vyhodnotenie celého tábora s diplomom a darčekom

OCHRANA ZDRAVIA

  • Pri nástupe dieťaťa do tábora je potrebné odovzdať kartičku poistenca (stačí fotokópia). Do tábora nebude prijaté dieťa, ktoré užíva antibiotiká.
  • Zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba odovzdá dieťa kompetentnému inštruktorovi, ktorý prevezme zodpovednosť za dieťa počas trvania denného tábora.
  • Deťom sa do tábora nepovoľuje priniesť:
    • ostré predmety, napr. nôž a pod.,
    • akúkoľvek pyrotechniku, zápalky, zapaľovač, chemikálie a iné životu nebezpečné látky,
    • alkohol, cigarety a iné omamné látky.
  • V prípade zdravotných problémov je zákonný zástupca vedúcim tábora o problémoch informovaný na telefónnych číslach, ktoré uvádza v prihláške do tábora, v prípade dlhšej hospitalizácie po porade sa zákonným zástupcom môže dieťa tábor predčasne opustiť.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

V rámci programu sú deti oboznámené s táborovým poriadkom, bezpečnosťou pri práci. V prípade jeho opakovaného porušenia poriadku dieťaťom má nárok vedúci požiadať zákonného zástupcu o predčasné prevzatie dieťaťa z tábora bez nároku na vrátenie peňazí.