Tvorivka v Detskom centre

Detské centrum Rožňava vás pozýva na stretnutia pri zaujímavej tvorivej aktivite pre deti rôzneho veku – TVORIVKA.

Vaše deti budú v Tvorivke:

  • maľovať,
  • kresliť,
  • modelovať,
  • konštruovať,
  • vytvárať plošné a priestorové produkty.

Deti sa v TVORIVKE zamerajú na činnosti, ktorých cieľom je vymyslieť, nájsť riešenie, vytvoriť či objaviť. U detí sa pritom rozvíja tvorivosť, predstavivosť, myslenie, cítenie a deti emocionálne rastú. Zároveň sa deti učia spolupracovať.

Pri týchto činnostiach sa z nesmelých detí stávajú sebaisté, z nepokojných vyrovnané, zo zdravotne oslabených úspešné a z talentovaných realizujúce sa.

Stretnutia vedie kvalifikovaná výtvarníčka s pedagogickou praxou.

Vaše dieťa od veku 3 rokov sa  môže zapísať kedykoľvek v priebehu roka na tel. čísle 0904 071 042.

Kedy budú stretnutia prebiehať?

Čas stretnutia: V nepárnych týždňoch od pondelka do piatka od 15.00 do 18.00 hod.

Koľko to bude stáť?

Cena jednej hodinovej návštevy: 3,- €

Cena každej ďalšej hodiny: 2,- €

Prihlasovanie vopred na tel. čísle 0904 071 042.

TVORIVKA. Detské centrum Rožňava

TVORIVKA. Detské centrum Rožňava

TVORIVKA. Detské centrum Rožňava

TVORIVKA. Detské centrum Rožňava